DİŞ FIRÇALAMA TEKNİĞİ

Diş fırçalamaya başlarken, diş fırçası asla ıslatılmamalıdır. Diş macunu kuru fırça üzerine nohut büyüklüğünde sürülür. Fırça, diş-diş eti birleşim çizgisine 450 açıyla yerleştirilir. Fırçanın kılları aynı noktada kalacak şekilde küçük dairesel hareketler yapılır. Bu hareket her diş yüzeyinde 10’ar defa uygulandıktan sonra sıra süpürme hareketlerine gelir. Tekrar fırçanın kılları 450 açıyla diş eti kenarına yerleştirilir ve diş etinden dişin kesici kenarına doğru süpürme hareketleri yapılır. Bu hareket tek yönlüdür. Diş fırçası asla dişten diş etine doğru yönlendirilmemelidir.

Klinik incelemelerde insanların büyük çoğunluğunun sadece görünen yüzeyleri fırçaladığı saptanmıştır. Diş fırçalama tekniği, dişin ağız içine bakan tüm yüzeylerine tek tek uygulanmalıdır. Diş fırçalama süresi her seferinde 3-4 dakikadan kısa olmamalıdır. Günde en az bir defa, diş fırçalama sonrasında, diş ipi kullanılmalıdır.

İDEAL DİŞ FIRÇASI

İdeal bir dış fırçasında kılların uçlarının yuvarlatılmış naylon ve orta-sert yapıda olması tercih edilir. En az üç sıra kıllar bulunmalıdır. Küçük başlı fırçalar detayların temizliğinde daha başarılıdır. Diş fırçasını kullandıkça kılların paralelliği bozulduysa diş fırçası değiştirilmelidir. Diş fırçasının kuruluğu temizleyicilik özelliğinin artmasında önemlidir. Bu yüzden mümkünse iki adet fırçanın edinilmesi gerekir ki, her seferinde kuru bir fırça ile fırçalama gerçekleşsin.

İDEAL DİŞ MACUNU

Marketlerde oldukça fazla çeşitlilikte diş macunu satılmaktadır. Diş macunlarının içeriği son dönemde flor açısından zenginleştirilmiştir. Diş macunlarında bulunan partiküllerin iriliği çok önemli bir detaydır. İri partiküllere sahip, özellikle içinde beyazlatma özelliği fazla olan diş macunları diş üzerinde gözle görülmeyen derin çizgilere yol açabilir. Bu yüzden beyazlatma formüllü diş macunlarından uzak durmakta fayda vardır. Diş macunu seçiminde ağız içi şikayetlerine göre tercihler yapılabilir. Ancak, tercih edeceğiniz en sade ve minik partiküllü diş macunları, dişlerinizi çok düzenli fırçaladığınız takdirde yeterli olacaktır. Etkili diş fırçalamada diş macunu sadece bir aracı dezenfektan olarak düşünülmelidir. Önemli olan, mekanik temizliğin detaylı ve doğru bir şekilde yapılmasıdır. Günde en az bir defa, diş fırçalama sonrasında, diş ipi kullanılmalıdır.

DİŞ İPİ KULLANIM TEKNİĞİ

Sadece diş fırçalamayla, diş yüzeylerinin ancak %60 ‘lık bölümü  temizlenmiş olur. Özellikle ara yüzeylere diş fırçası nüfuz edemez ve bu bölgelerde mikro organizmalar kalır. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları, özellikle ara yüzeylerden başladığı için, bu bölgelerin temizliğinde her gün diş ipi kullanılması gerekmektedir.

Yaklaşık elli santimetre uzunluğundaki diş ipi kopartılır. Uçlarından itibaren bir elin orta parmağına dolanır. Diğer elin orta parmağına 1-2 kez saracak şekilde dolamak yeterlidir. İp yaklaşın on santimetre uzunluğunda olacak şekilde iki elin orta parmağı arasında gerdirilir. Baş parmaklar yardımıyla yaklaşık 1.5 cm ‘lik bir kısım gerdirilerek üst dişler arasında dikkatlice girilir. İp yavaşça diş eti kenarından diş eti cebi içine girdikten sonra önden ve arkadan diş üstüne yatırılır ve dişe sürttürülerek yavaşça aşağı doğru çekilir. Aynı aralığa tekrar girilerek bu sefer yandaki diğer dişe yatırılır ve diğer dişin diş eti cebinden kesici kenarına doğru işlem tekrarlanır.

İpi alt dişler arasından geçirmek için işaret parmakları kullanılır. Yine 1.5 cm ‘lik gerginlik elde edilerek araya girilir. Diş eti cebi içine yerleştirildikten sonra önden ve arkadan ip diş üzerine yatırılarak ve yavaşça öne sürttürülerek kesici kenar yönünde çıkartılır. Aynı araya tekrar girilerek işlem komşu dişin diş eti cebinden kesici kenarına doğru tekrarlanır.

Diş ipi, bütün diş aralarına iki defa girilmek suretiyle uygulanmalıdır.

ŞARJLI DİŞ FIRÇASI

Çapı yaklaşık 1 cm genişliğinde yuvarlak şekilli fırçalardır. Geliştirilmiş elektrikli diş fırçalarında iki türlü hareket vardır. Dönerek ve küçük titreşimlerle basınç hareketi yaparlar. Normal fırçalarla fırçalama tekniği bu fırçalarda geçerli değildir. şarjlı diş fırçalarının 45açıyla diş eti kenarına yerleştirilerek her diş üzerinde (tüm yüzeylere) 10 ‘ar saniye tutulması yeterlidir. Daha çok, diş fırçalamaya el yatkınlığı olmayan kişiler ve çocuklara önerilen fırçalardır. Uçları değişebildiği için, birden fazla kişi tarafından kullanılabilir.