Denthill Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Denthill”) olarak, internet sitemiz ziyaretçilerinin gizlilikleri ve kişisel verilerinin korunmasını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek adına çerez ve benzeri diğer teknolojilerden faydalanmaktayız. Bu bakımdan kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla otomatik olarak Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir. 

İşbu metinde, https://www.denthill.com/ internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanılacak çerezlere ilişkin bilgiler yer almakta olup, hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığı ve bu doğrultuda kişisel verilerinizin korunmasına yönelik uygulanan ilkeleri açıklamaktayız.  

Dilerseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak bu durum internet sitesinin kullanımı ve birtakım özelliklerini etkileyebilecek, tamamen veya kısmen devre dışı bırakabilecektir. 

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesine erişim sağladığınız tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza, tabletlerinize veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyalarda internet sitesi gezintinize dair bilgiler saklanır. Bu şekilde internet sitelerinin çalışmasını sağlamak, site içindeki hareketlerinizi takip etmek, giriş bilgilerinizi hatırlamak üzere kullanılarak bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. 

Çerezler, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Bununla birlikte, çerezler üzerinden topladığımız veriler yalnızca bu Politikada belirtilen amaçlar dahilinde kullanılmakta olup hiçbir surette kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanılmamakta ve ilgili kanun ve mevzuata aykırı biçimde işlenmemektedir. 

Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılır? 

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları internet sitesinin erişilebilir kılınması ve sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, sitenin performansını, işlevselliğini ve kullanım kolaylığını artırılması, internet sitesi ziyaretçilerine ilişkin analiz ve istatistik verilerin gözlemlenmesi, internet sitelerinin optimize edilmesi ve geliştirilmesidir. 

İnternet sitemizde sitenin fonksiyonel faaliyetinin işlemesini sağlayan gerekli çerezler kullanılmakta olup, aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır. 

  • Oturum Çerezleri

İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Bu çerezler, yalnızca internet sitemize yaptığınız ziyaret süresince saklanır ve tarayıcı kapatıldıktan sonra 

silinir. Bu tür çerezlerin kullanım amacı internet sitesinin düzgün biçimde çalışmasını sağlamaktır.  

  • Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler ise, internet sitemize yaptığınız ziyaretlerin akabinde bir tarayıcı vasıtasıyla cihazınızın sabit diskinde saklanmakta olup, ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılır. İnternet sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sistemin sizi tanımasına ve internet sitemizi kullanmanızın kolaylaştırılmasına imkân sağlar. 

  • Zorunlu Çerezler 

İnternet sitemiz içeriğinde gezinebilmeniz ve sitedeki alanlara erişim sağlayabilmeniz için gerekli olan çerezler olup, güvenlik ve doğrulama amaçları için kullanılırlar. Herhangi bir pazarlama maksadı doğrultusunda kullanılmayan bu çerezler kimliğinizi tanımlamamaktadır.

  • İşlevsel ve Analitik Çerezler

Kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak maksadıyla tercihlerinizi hatırlayarak internet sitesinin etkin şekilde kullanılmasını ve sitenin kullanıcının ihtiyaçlarına uygun şekilde optimize edilmesi amaçlarıyla kullanılır. Ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren bu çerezler internet sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğinizi saptamamıza yardımcı olur. Bu tür çerezler kimliğinizi tanımlamaz ve anonim biçimde toplanır. 

İnternet sitemizde üçüncü taraf çerezleri kullanılmamakta olup, kullanılan çerezler gezmekte olduğunuz internet sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler. 

Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre tarayıcı ayarlarından tercihlerinizi değiştirerek çerezlere izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu ayarlar kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz ve çerez kullanımını engellemeniz halinde, internet sitemizin tam olarak işlevini gösterememesi, birtakım özelliklerine erişim sağlayamamanız ve tüm alanlarından faydalanamamanız sonuçlarını doğurabileceğini bildiririz. 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak; Kanunun 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Barbaros Bulvarı No:105/A Beşiktaş/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak veya sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden info@denthill.com e-posta adresine ya da denthill@hs03.kep.tr adresine KEP vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Çerez Politikasına İlişkin

İşbu Çerez Politikasında internet sitemiz ve Denthill’in faaliyetlerinin gereklilikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda zaman zaman değişiklikler yapılabilir. Bu doğrultuda, bu Politikanın içeriğini herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. Politika değişikliklerimizi kabul etmemeniz halinde dilediğiniz zaman tarayıcı ayarlarınızdan çerez tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez Politikasının en son sürümü için bu sayfaya bakabilirsiniz.