Değerli Ziyaretçilerimiz,

Öncelikle bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. 

İşbu iletişim formunu doldurmanız halinde, bizimle paylaşmakta olduğunuz kişisel verileriniz Denthill Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Denthill”) olarak tarafımızca kaydedilecek ve işlenecektir. İnternet sitemizde yer alan iletişim formunu kullanmak suretiyle bize ulaşmak istemeniz halinde paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin açıklamaların yer aldığı bu aydınlatma metni ile, kişisel verilerinizin işlenmesine, saklanması, aktarılması ve ilgili haklarınıza dair sizi bilgilendirmek isteriz.  

İşlenen Kişisel Verileriniz

Denthill olarak iletişim faaliyetlerimizin sağlıklı yürütülebilmesi, talepleriniz ve isteklerinizin yönetimi ve sonuçlandırılması ve tedavi taleplerinizin alınması amaçlarıyla, iletişim formunun doldurulması yoluyla doğrudan sizden açık rızanızla edindiğimiz kimlik bilgileri (ad-soyad bilgisi), iletişim bilgileri (e-posta adresiniz) ve talebinizin içeriği saklanmakta ve işlenmektedir. Bununla birlikte, konu ve mesaj kısmında tedavi talepleriniz ve sağlık bilgilerinizi paylaşmanız halinde, sağlık verilerizin işleneceğini bildiririz. 

Verilerin İşlenme Dayanağı

Bizimle paylaşmakta olduğunuz kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak kullanılmakla birlikte, 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesi uyarınca, Kanunda düzenlenen hallerde işlenebilecektir. 

Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım ilkelerine uyulmak ve gerekli önlemlerin tarafımızca alınması suretiyle iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, danışmanlarımızla ve kanunen yetkili özel kişiler ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir. 

Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Barbaros Bulvarı No:105/A Beşiktaş/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden info@denthill.com e-posta adresine ya da denthill@hs03.kep.tr adresine KEP vasıtasıyla iletebilirsiniz.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz neticesinde işlenen kişisel verilerinize dair bilgi almak için Genel Aydınlatma Metnimizi okumanızı öneririz.