Bu Sözleşme aşağıda belirtilen taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar altında imzalanmıştır.

‘ALICI’; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

ADI-SOYADI: ADRES:

‘SATICI’; (Sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

ADI-SOYADI: DENTHILL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ADRESİ: Barbaros Bulvarı No:105/A Beşiktaş, İstanbul

ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, siparişi onayladıktan sonra sipariş tutarını, varsa kargo ücretini, vergileri ve belirtilen diğer ek masrafları ödemeyi taahhüt eder ve bu yükümlülükler hakkında bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

TANIMLAR

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, yanlarında yazılı açıklamaları temsil edecektir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

KANUN: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Resmi Gazete: 27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında mal sağlanması dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya malı sunan kuruluş adına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari olmayan veya mesleki amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden bir ürün veya hizmeti talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınırlar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallardır.

DERS

İşbu Sözleşme, ALICI’nın satıcıya sunduğu aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. SATICI’nın web sitesinden elektronik ortamda sipariş verilir.

Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenip değiştirilinceye kadar geçerlidir. Kısa bir süre için açıklanan fiyatlar belirtilen süreye kadar geçerlidir.

SATICI BİLGİSİ

Unvanı: DENTHILL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Adres: Barbaros Bulvarı No:105/A Beşiktaş, İstanbul

Telefon: +90 212 260 70 42

E-posta: info@denthill.com

ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi Teslimat Adresi Telefon Faks E-posta/kullanıcı adı

SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı

Adres Telefon Faks E-posta/kullanıcı adı

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Ürün/ürün/hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmişse kampanya süresince ilgili ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz. Kampanya dönemi sonuna kadar geçerlidir.
Sitede yer alan fiyatlar satış fiyatlarıdır. Açıklanan fiyatlar güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Kısa bir süre için açıklanan fiyatlar belirtilen süreye kadar geçerlidir.
Sözleşme konusu ürün veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)Kargo Bedeli

Toplam:

Ödeme Yöntemi ve Planı

Teslimat adresi

Teslim edilen kişi

Fatura Adresi

Sipariş tarihi

Teslim tarihi

Teslimat Yöntemi

Kargo gideri olan kargo bedeli ALICI tarafından ödenecektir.

FATURA BİLGİSİ

Adı/Soyadı/Unvanı

Adres Telefon Faks E-posta/kullanıcı adı Fatura teslimatı: Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine teslim edilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

ALICI, siparişi elektronik ortamda onaylamadan önce SATICI’ya ait internet sitesinde yer alan ürünün temel özelliklerini, satış fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini okuyup anladığını ve gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik ortam. ALICI, mevzuat gereği mesafeli satış sözleşmesi kurulmadan önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken ön bilgilerin verildiği adresi, siparişi verilen ürünlerin ana özelliklerini edindiğini ve teyit ettiğini kabul eder. fiyatları, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde elektronik ortamda iletebilirsiniz.
Sözleşmenin ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan satıcının yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız hale gelirse satıcı, alıcıyı bilgilendirip açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
Satıcı, mücbir sebepler veya yerine getirilmesini engelleyen veya geciktiren koşullar nedeniyle sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu alıcıya yazılı olarak bildirmeyi taahhüt eder.